n o t e i k u m i 
Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Lietošanas noteikumi) nosaka tīmekļa lapas, tirdzniecības vietas www.liivam.lv (turpmāk – Tirdzniecības vieta) lietošanas kārtību.
1.2. Pārdevējs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIIVAM”, reģistrācijas numurs 40203264489, juridiskā adrese Iecavas novads “Svēteļi”, LV3913 nodrošina Tirdzniecības vietā pieejamo saturu un sniedz atbilstošus pakalpojumus saskaņa ar šiem Lietošanas noteikumiem.
1.3. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu Tirdzniecības vietā.
1.4. Ja Pircējs iegādājas Tirdzniecības vietā piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

2. Preču cenas, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība
2.1. Preču un pakalpojumu cenas Tirdzniecības vietā un tajā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa, jo Pārdevējs nav PVN maksātājs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
2.2. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
2.3. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām.
2.4. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu pasūtījuma noformēšanas brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, klients izmanto kādu no piedāvātajām apmaksas sistēmām.
2.5. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Tirdzniecības vietā (sadaļā - piegāde & atgriešana) norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

3. Preču pasūtīšana, saņemšana un piegāde
3.1. Lai veiktu preces/-ču pasūtīšanu, Pircējs, Tirdzniecības vietā izvēlas vēlamo preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Ielikt grozā”.
3.2. Pilnīgai pasūtījuma noformēšanai un apmaksai Pircējam jāveic sekojošas darbības:
3.2.1. Jāizvēlas vēlamā prece vai preces un jāpievieno to/tās pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Ielikt grozā”.
3.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas pirkumu grozā, lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz pirkuma groza ikonas un nospiest taustiņu „Pasūtīt”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz pirkumu groza lappusi, kurā iespējams pārskatīt pasūtījumu un veikt nepieciešamās izmaiņas, ja tādas nepieciešamas. Kad pirkumu grozs ir nokomplektēts, korekti aizpildīti visi obligātie Pasūtījuma noformēšanas lauki un ir iepazinies un piekritis Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, Pircējs noklikšņina uz taustiņa “Tālāk”, kas aizved uz pasūtījuma apmaksas noformēšanas lappusi.
3.2.3. Pēc, pasūtījuma apmaksas noformēšanas lapā, pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes un citu nepieciešamo darbību veikšanas Pircējs apstiprina pasūtījumu. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts Pārdevējam.
3.2.4.Pircējs samaksu par Preci veic izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.
3.2.5. Pēc Preces apmaksas Pircējs saņems pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi.
3.3. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt pareizus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.
3.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu adresi,) preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.
3.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
3.7. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.
3.8. Piegādes izmaksas skatīt Lietošanas noteikumu sadaļā 2. Preču cenas, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība.
3.9. Pārdevējs apņemas darīs visu, viņa spēkos, iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks, neparedzētu apstākļu dēļ, var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.
3.9.1. Piegādes veids Omniva pakomātu punkti (sīkāku informāciju skatīt sadaļā - piegāde un atgriešana).
3.9.2. Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi.
3.9.3. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu un uzglabāšanas termiņu.
3.9.4. Pakomāti ir atvērti visu diennakti.
3.9.5. Sūtījuma glabāšanas laiks ir 7 (septiņas) kalendārās dienas. Ja 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek atgriezts atpakaļ nosūtītājam, šajā gadījumā LIIVA:M interneta veikalam.
3.9.6. Lietotājam ir pienākums saglabāt 3.9.3. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Lietotājam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

4. Preču kvalitāte
4.1. Visu Tirdzniecības vietā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
4.2. Tirdzniecības vietā pārdodamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktā garantija.
4.3. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveida un jānosūt uz e-pasta adresi: [email protected], klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

5. Atteikuma tiesības
5.1. Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma Tirdzniecības vieta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta.
5.2. Noteiktās atteikuma tiesības 5.1. punktā var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sūta atteikumu uz e-pastu [email protected], norādot pasūtījuma numuru, telefona numuru, datumu kad prece tika pasūtīta, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas sūta preci atpakaļ uz izsūtīšanas vietu, kas norādīta uz konkrētās preces iepakojuma, ja prece ir saņemta.
5.4. Pārdevējs atmaksā preces cenu, nosūtot pirkuma summu un kontu no kura tika veikta preces apmaksa, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz Tirdzniecības vietai (izsūtīšanas punktam) sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem, preču kvalitātei). Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
5.5. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6. Informācijas apmaiņa
6.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un/vai citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

6.2. Pārdevējs izskata Pircēja paziņojumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
6.3. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot sadaļā “Kontakti”  atrodamo saziņas formu vai sazinās izmantojot norādīto e-pasta adresi.

7. Citi noteikumi
7.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
7.2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
7.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai lietošanas kārtībai.
7.4. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

0