p a s a u l e i   d r a u d z ī g s   d i z a i n s

viņait-krekls, koks

viņamt-krekls, koks

viņait-krekls, sirds

viņam un viņaihūdijs, simts procenti dabīgshūdijs, simts procenti dabīgs

viņam un viņaihūdijs, simts procenti dabīgshūdijs, simts procenti dabīgs

viņam un viņaihūdijs, simts procenti dabīgshūdijs, simts procenti dabīgs

viņam un viņaidžempersi, koks (viņam un viņai)džemperis, koks

viņam un viņaihūdijs, kokshūdijs, koks

zīdaiņiemzīdaiņu bodijs, kokszīdaiņu bodijs, koks
viņait-krekls, koks (viņai)t-krekls, koks

viņamt-krekls, koks (viņam)t-krekls, koks

viņait-krekls, koks (viņai)t-krekls, koks

viņam un viņaidžemperis sirdsdžemperis, sirds

viņait-krekls, sirds (viņai)t-krekls, sirds

viņait-krekls, sirds (viņai)t-krekls, sirds

zīdaiņiem

zīdaiņu t-krekls, koks

0